De school kent 5 leerjaren die we kunnen verdelen in een onderbouw (leerjaar 1 en 2) en een bovenbouw (leerjaar 3, 4 en 5). Rondom de onder-­ en bovenbouw hebben we teams van docenten gemaakt die jouw ontwikkeling goed in de gaten houden. In de onderbouw krijg je 5 ochtenden theorie, 4 middagen praktijk en 1 middag doe je een activiteit met je klas.

Onze doelstellingen

  • eruit halen wat erin zit
  • goed kijken en zoeken naar de meest passende plek
  • een start maken met het aanleren van algemene vaardigheden
  • oriëntatie op de verschillende beroepenvelden
  • zelfredzaamheid vergroten 

Ontwikkeling

Als je begint bij ons op school, dan kijken we met jou en je ouder(s) naar je ontwikkelingsperspectief. Daar stemmen we het onderwijs op af. We evalueren dit ieder schooljaar samen met jou en je ouder(s). Waar nodig stellen we bij en passen we aan.