De school maken we samen. Samen met leerlingen én ouders. Daarom vinden het belangrijk ouders te betrekken bij het onderwijs. Dit doen wij op verschillende manieren.

Medezeggenschap

Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft Het Stedelijk Vakcollege een eigen deelraad.

Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft Het Stedelijk Vakcollege een eigen deelraad.

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. De directie van Het Stedelijk Vakcollege staat open voor vernieuwing. Dit doen we door ouders, leerlingen, medewerkers bij onze besluitvorming te betrekken. De deelraad bestaat uit vier medewerkers van Het Stedelijk Vakcollege, twee ouders en twee leerlingen.

De huidige samenstelling van onze deelraad is als volgt:

Personeel                                           Ouder                          Leerling
Carol Visscher (Voorzitter)                 Maaike Lakeman          Cita Smink
Ingrid Broens                                      Annemiek Smink          Umut Can Yurdal
Daniël Nijman
Coen Wiepking

Oudercontactgroep

Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor de oudercontactgroep. Meerdere keren per jaar kun je meedenken en in gesprek met teamleiders en docenten. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de teamleider van de school