De Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum bestaat uit:

Axel Fuhri Snethlage (Voorzitter)

Axel Fuhri Snethlage heeft een rechtenstudie gevolgd en een aantal post academische opleidingen afgerond aan het Amsterdam Institute of Finance. Hij begon zijn loopbaan bij ABN AMRO bank en was in zijn laatste functie directeur. In 1993 heeft hij samen met Peer Joosten een corporate finance boutique opgezet met als doel bedrijven in de mid market te adviseren over strategie, financiering en fusies en overnames. In 2010 is hij toegetreden als partner bij IMAP DB&S Corporate Finance. De heer Fuhri Snethlage is getrouwd en heeft 4 kinderen, waarvan 2 onderwijs volgen en inmiddels hun diploma gehaald hebben op locatie Kottenpark.

Joyce Berger

Joyce Berger RA (1972) heeft sinds oktober 2016 als hoofdfunctie de functie van manager financiën bij het Medisch Spectrum Twente. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het financiële en economische beleid, de brede informatieverstrekking en de inkoop van het MST. Daarnaast heeft ze een nevenfunctie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Sportaal B.V. het sportbedrijf van de gemeente Enschede. Voorheen was Joyce werkzaam als concerndirecteur financieel economische zaken op de Universiteit Twente en als extern accountant bij KPMG Accountants N.V. Zij heeft in de Raad van Toezicht als speciale aandachtsgebieden het financieel beleid en de bedrijfsvoering en is voorzitter van de Audit Commissie. "Het is belangijk om te zorgen dat de toegankelijkheid en kwaliteit van het openbaar onderwijs in Enschede gewaarborgd is. Het is daarbij de uitdaging om mensen en middelen die daarvoor beschikbaar zijn zo optimaal mogelijk in te zetten." Zij heeft drie kinderen op het voortgezet onderwijs.

Oscar Peters

Dr. Oscar Peters (1970) heeft een onderwijskundige en communicatiewetenschappelijke achtergrond en opleiding. Hij is werkzaam als strategisch adviseur Onderzoek en Innovatie bij Newcom Research & Consultancy. Hiervoor was hij werkzaam bij de Universiteit Twente in diverse bestuurlijke functies, waaronder onderwijsdirecteur van de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences. Oscar is auteur van meer dan 30 wetenschappelijke publicaties en boeken op het terrein van communicatiewetenschap, mediapsychologie, (massa)mediagebruik en effecten, ICT en media-educatie. “Ons onderwijs is voortdurend in beweging met tal van uitdagingen en complexe problemen. Een boeiende en interessante omgeving die maakt dat ik graag vanuit mijn bestuurlijke ervaring en onderwijskundige expertise wil bijdragen bij de verdere ontwikkeling van Het Stedelijk Lyceum.“ Binnen de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum heeft Oscar als speciaal aandachtsgebied onderwijs en innovatie. Oscar is getrouwd en woonachtig in Enschede en heeft drie kinderen. Twee kinderen op de basisschool en de oudste op Het Stedelijk Lyceum.

Tjeerd Hobma

Dr.ir. Tjeerd Willem Hobma (1967) koppelt een brede maatschappelijke belangstelling aan zijn ervaring als kennisondernemer en bestuurder. “Mijn passie is ontdekkend leren en werken door kleine én grote mensen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Wanneer leerlingen en medewerkers zelf in de regie zijn van hun ontwikkeling kunnen zij laten zien dat er veel méér in hen zit dan hun omgeving in de regel toestaat. Nieuwe vormen van informatietechnologie en communiceren zijn inspirerend en bieden nieuw perspectief op ontwikkelen van talent. Tot 2004 was Tjeerd wereldwijd actief als associate professor in coastal zone studies in ITC van Universiteit Twente. Sindsdien werkte hij in de directies van kenniscentrum mobiliteit IvDM, dienstverlener Conclusion, CIT van Rijksuniversiteit Groningen, en kenniscentrum bouw Volandis.” Tjeerd is vader van twee kinderen op Het Stedelijk Lyceum. In de RvT ligt zijn focus op IT, onderwijsinnovatie en bedrijfsvoering.

Jan Mos

Jan Mos (62 jaar) heeft een ruime ervaring in het internationale bedrijfsleven en is vooral actief geweest op het terrein van arbeidsverhoudingen. Sinds juli 2017 is hij toegetreden tot de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum. De afgelopen 25 jaar heeft hij als directeur Personeel & Organisatie bij Vredestein sturing gegeven aan een succesvolle transformatie naar een marktgeoriënteerde internationale onderneming waarbij de kwaliteit en gedrevenheid van de mensen de sleutel voor succes vormden. Daarnaast heeft hij als toezichthouder ruim een 20-tal jaren ervaring opgedaan binnen o.a. de cultuur, het onderwijs en de zorg. "Groei en succes worden voor een belangrijk deel bepaald door passie, energie en plezier. Dit vraagt om een uitdagend klimaat voor een leven lang leren, eigen verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor andere ideeen en meningen. Het voortgezet onderwijs vormt bij uitstek de voedingsbodem hiervoor." Jan Mos is getrouwd, heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen.