Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

Algemene vrijwillige bijdrage

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

  • de huur van een kluisje
  • verzekeringen
  • algemene culturele en sportactiviteiten
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • gebruik gereedschap en materialen
     

€ 10
€   5
€ 20
€   7
€   8
€   5

Bijdrage schoolreis

Elk jaar gaan alle leerlingen van ISK een dag op schoolreis. De bestemming en het programma wordt in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. We proberen om de kosten voor ouders/begeleiders zo laag mogelijk te houden. De eigen bijdrage voor de schoolreis is € 20.