De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn:

Herfstvakantie       20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie   24 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie   16 februari t/m 24 februari 2019
Goede vrijdag, Pasen en meivakantie   19 april t/m 5 mei 2019
Pinksteren   10 juni 2019
Zomervakantie   13 juli t/m 25 augustus 2019

Lesvrije dagen

Naast de schoolvakanties zijn er ook roostervrije dagen vastgelegd. Wettelijk mogen dit er maximaal 12 zijn. De lesvrije dagen in schooljaar 2017 - 2018 zijn:

Naast de schoolvakanties zijn er nog 7 roostervrije dagen. Voor de medewerkers van school zijn dat werkdagen. Maar op die dagen zijn de leerlingen vrij. Deze roostervrije dagen staan vermeld in de schoolgids van de betreffende locatie. Het grootste deel van die 7 dagen wordt tegenwoordig voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum gezamenlijk afgesproken.

Maandag 3 september 2018       Hele dag
Dinsdag 9 oktober 2018   Halve dag
Dinsdag 20 november 2018   Halve dag
Dinsdag 5 februari 2019   Halve dag
Dinsdag, woensdag en vrijdag 9, 10 en 12 juli 2019   Hele dag

Daarnaast heeft elke locatie anderhalve dag die ingepland kan worden als roostervrij. Deze datum vindt u in de schoolgids van de betreffende locatie.