Op Innova zijn er veel zaken die we samen met onze leerlingen afspreken. Een pet op, kauwgom in de klas of een telefoon op tafel, dat zijn dingen daar komen we samen wel uit! Maar eh..natuurlijk weten wij ook bij Innova van NIX:dus niet roken, niet drinken onder de 18!

Social Media

Social Media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op Innova. Voor een veilig klimaat hanteren we een aantal normen:

  • we respecteren elkaar
  • we respecteren elkaars privacy
  • we benaderen elkaar respectvol
  • we houden rekening met wettelijk vastgelegd beel-, citaat-, en auteursrecht
  • we publiceren niet zonder toestemming van de maker andermans werk

Herstelrecht

We hanteren op Innova het herstelrecht. Herstelrecht activeert en ontwikkelt de kracht van mensen.  Conflicten worden voorkomen of aangepakt. In een plezierige werkomgeving lossen mensen samen hun problemen op. Want samen werken aan constructieve oplossingen bij conflicten maakt de gemeenschap sterker en veiliger! Jij als leerling kunt zelf een rol spelen als conflictoplosser bijvoorbeeld bij conflicten tussen leerlingen onderling. De rol van ‘mediator’ vraagt specifieke competenties waaraan je kunt werken.

Herstelrecht is een internationaal gehanteerd opvoedkundig model in scholen en jeugdinstellingen. Je ontwikkelt als leerling een houding en vaardigheden waar je je leven lang baat bij hebt! 

Waarom we hiervoor gekozen hebben?

  • we creëren hiermee een fijne leer- en leefomgeving
  • het versterkt onderlinge relaties
  • het leidt tot goede leer- en werkresultaten
  • het zorgt voor een goede relatie omdat conflicten worden gezien als iets om van te leren en herstel van de verstoorde verhoudingen het uitgangspunt is.