Innova is een school voor en van leerlingen. Dat betekent dat je op deze school de leergebieden gaat verkennen maar ook de maatschappij. Het organiseren van schoolreisjes, ouderavonden en voorlichting is jullie werk. Maar ook de kantine en reparatieklussen geven zoveel leermomenten dat ze in het lesrooster zijn opgenomen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je met ons meedenkt en met ons in gesprek gaat. Dat doen we in de vorm van een leerlingenraad. De leerlingenraad van Innova bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren. Elk jaar plannen we een aantal bijeenkomsten, waarin we met elkaar in gesprek gaan. Wil je ook meedenken en meedoen? Laat het ons weten!

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. Wil je ook een stem hebben op Innova? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad.