Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

Algemene vrijwillige bijdrage

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

  • de huur van een kluisje
  • verzekeringen
  • algemene culturele en sportactiviteiten
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • gebruik gereedschap en materialen
     

€ 10
€   5
€ 20
€   7
€   8
€   5

Vrijwillige bijdrage ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 12.

Bijdrage werkweken en excursies

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we een bijdrage. Als je je intekent voor een activiteit, dan is betaling verplicht. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit, moet de betaling vooraf gedaan zijn.