Voor de leerjaren 3 en 4 geldt het volgende  PTA en examenreglement.