5 oktober 2018
Zoals in de schoolgids van het huidige schooljaar is aangekondigd, hebben we in september de overgangsrichtlijnen geëvalueerd. Dat heeft drie wijzigingen opgeleverd die we hierbij publiceren. De wijzigingen zijn dikgedrukt en worden toegelicht in de voetnoten.

Herziene overgangsrichtlijnen

Schoolgids

Alles wat je over De Stedelijke Mavo wilt weten kun je teruglezen in de schoolgids. Hierin vind je onder andere informatie over:

  • Onze visie
  • Onze medewerkers
  • Hoe we met ouders communiceren
  • Welke regels wij hanteren
  • Hoe we het onderwijs vormgeven
  • Hoe we leerlingen (extra) begeleiden
  • Hoe we omgaan met cijfers en toetsen
  • Hoe je met ons in contact kunt komen
  • En nog veel meer.

Klik op de onderstaande afbeelding om de schoolgids te openen.