Je volgt in vier jaar lessen en neemt deel aan projecten. Soms buiten school en in samenwerking met bedrijven. Als het nodig is krijg je ondersteuning in de vorm van begeleidingslessen, huiswerkuren of tutorlessen. Heb je je mavo diploma op zak? Dan kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar de havo. We begeleiden je naar de keuze die het beste bij jou past!

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Daarom organiseren wij aan het begin van het schooljaar een introductieperiode van twee dagen. Daarin maak je kennis met je klasgenoten en je mentor. Je krijgt uitleg over het lesrooster, het werken in de ELO, het invullen van je agenda en allerlei andere praktische zaken. Je mentor helpt je vertrouwd te raken met de gang van zaken en blijft aanspreekpunt voor jou en je ouders. Voor een aantal leerlingen zal in de loop van het jaar duidelijk worden op welk niveau ze verder gaan leren. Je mentor zal dit proces begeleiden. 

Klas 2

In klas 2 ben je als eerste bezig met het tweedejaars lesprogramma,. Daarnaast is er ook aandacht voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Keuzes die van invloed zijn op de rest van je schoolloopbaan. Je maakt een beperkte keuze met betrekking tot het vakkenpakket in leerjaar 3. Dit keuzeproces wordt begeleidt door je mentor en het decanaat. Dat gebeurt door:

  • voorlichting over het vakkenpakket
  • het organiseren van een informatieavond voor ouders over het vakkenpakket
  • het werken met het keuzebegeleidingsprogramma
  • de mogelijkheid om met de decaan te spreken over de verschillende vervolgopleidingen en de toelatingseisen die daarvoor gelden. 

Klas 3

In klas 3 start je naast het gewone lesprogramma met het eindexamenprogramma. In drie schoolexamenweken maken je SE’s die meetellen voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Twee vakken, CKV en maatschappijleer, worden helemaal afgerond in het derde leerjaar. Daarnaast moet je een keuze maken met betrekking tot sector en vakkenpakket in leerjaar 4. Die keuze is mede afhankelijk van het vakkenpakket dat je in klas 3 volgde. De sectoren waar je uit kunt kiezen zijn:

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie

Het keuzeproces, wordt net als in leerjaar 2, begeleid door je mentor en het decanaat.

Maatschappelijke stage

Ook loop je een maatschappelijke stage (MaS) in het derde leerjaar. Daarin besteedt je 30 uur aan vrijwilligerswerk. De organisatie van de maatschappelijke stage loopt via de decaan. Deze stage een handelingsdeel en moet aan het eind van leerjaar 3 volledig en voldoende zijn afgerond. Klas 4 mavo In klas 4 hebben de leerlingen drie schoolexamenweken, waarvan de resultaten, de ‘SE’s’ meetellen voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Daarnaast wordt toegewerkt naar het centraal eindexamen. Ook moeten de leerlingen een keuze maken met betrekking tot een vervolgopleiding na de mavo. Mentor en decanaat begeleiden de leerlingen in dit keuzeproces.

Klas 4

In klas 4 heb je drie schoolexamenweken, waarvan de resultaten, de ‘SE’s’ meetellen voor je uiteindelijke schoolexamencijfer. Daarnaast werk je toe naar het centraal eindexamen. Ook maak je een keuze met betrekking tot een vervolgopleiding na de mavo. Je mentor en het decanaat begeleiden je in dit keuzeproces.

Toetsroosters

Alle proefwerken die je krijgt kun je vinden in magister. Het toetsrooster is een extra service. 
 Afspraak is dat een toets minimaal één week van te voren in het toetsrooster is ingevuld.
SO's kunnen in het toetsrooster staan, maar dat hoeft niet altijd.
Het toetsrooster vind je hier