Bij ons op school is werken aan kwaliteit onderdeel van de dagelijkse praktijk. We willen het beste uit leerlingen halen, zowel in als buiten de school, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij naar onze mening vooral om de kwaliteit van het lesgeven, professionele medewerkers en de organisatie van het onderwijs.

Locatieplan

Elk jaar maken we een locatieplan waarin we beschrijven wat we willen verbeteren. In de docententeams worden hierover afspraken gemaakt. Wat onder kwaliteit wordt verstaan, is voor iedereen anders. Daarom vragen we leerlingen en hun ouders elk jaar wat ze van de docent voor de klas, de zorg, de sfeer in de school en de communicatie vinden. Zo kunnen we het onderwijs continu blijven verbeteren.

Toetsplan

Wij hebben een toetsingsbeleid opgesteld. Het doel van dit toetsplan is om de kwaliteit van de toetsen en de becijfering te bewaken, te controleren en zonodig te verbeteren. We willen daarmee waarborgen dat de toetsen op de juiste manier het onderwijsproces van de leerlingen ondersteunen en leerlingen goed voorbereiden op het school- en centraal examen. Klik hier voor het toetsplan

Scholenvenster

Belangrijke gegevens over de school, schoolbeleid, resultaten en financiële gegevens kun je vinden op scholenopdekaart.